Финансијско реструктуирање пласмана

Фонд може, на захтев корисника кредита у складу са дефинисаним критеријумима програма одобрити реструктурирање пласмана.

План финансијског реструктурирања мора бити сачињен у складу са Законом о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава.

Сваки појединачно достављени План финансијског реструктурирања се анализира посебно и одређују конкретни услови прихватљиви за Фонд. Коначну одлуку о прихватању плана доноси Управни одбор Фонда.