Татјана Матић

директор Фонда за развој Републике Србије

Рођена је 2. јула 1972. године у Београду.

У Београду је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на коме је стекла звање професор српско – светске књижевности. 

Од фебруара до новембра 2001. године, била је помоћник директора за СРЈ компаније „Panasonic”. Од 2001. до 2002. године, радила је као маркетиншки менаџер београдске компаније „William Grants – MPS Group”. Године 2002. радила је у Влади тадашње СРЈ и све до 2004. године је била помоћник шефа Кабинета директора Координационог центра за КиМ СРЈ, касније СЦГ и потпредседника Владе Републике Србије. Од 2004. до 2005. године, била је шеф наведеног Кабинета. Од 2005. до 2006. године,  била је директор Координационог тела за градове Прешево, Бујановац и Медвеђа Србије и Црне Горе. Исту функцију обављала је и у Републици Србији све до 2007. године.

СЕКТОРИ

Добрина Ђуковић
Шеф кабинета и директор сектора за заступање и правне послове

Јасна Добрисављевић
директор секторa за кредите и гаранције

Весна Вучетић
Директор сектора за управљање ризицима и ризичним пласманима

Бојан Мићић
Директор сектора општих и административних послова

Службе

Ненад Радовановић
Шеф службе за интерну ревизију

Александар Адашевић
Шеф службе за информационе технологије