ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Добрица Дабовић
Овлашћено лице за поступање по захтевима

mail: informacijeodjavnogznacaja@fondzarazvoj.rs

захтев поднети путем наведене електронске поште или у писаној форми на адресе:

– Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а,
– Фонд за развој Републике Србије, филијала у Београду, Кнез Михаилова 14
– Фонд за развој Републике Србије, филијала у Новом Пазару, 28. Новембра 41