Репрограми кредита

Фонд може, на захтев корисника кредита, одобрити репрограм кредита у течају, у складу са наведеним условима и критеријумима.

Репрограм се одобрава на основу Захтева Корисника кредита у којем се дефинишу тражени услови репрограма и разлози репрограма, односно економска оправданост да ће репрограм побољшати економски положај привредног субјекта и олакшати враћање кредита.

Корисник репрограма не може смањивати број радника до коначне отплате кредита.