Фонд за развој Републике Србије
НИШ

Булевар Немањића 14а, 18108 Ниш, Србија

office@fondzarazvoj.rs

Фонд за развој Републике Србије
БЕОГРАД

Кнезa Михаила 14, 11000 Београд, Србија

телефон: 011 2620 420
факс: 011 2625 227

office@fondzarazvoj.rs

Фонд за развој Републике Србије
НОВИ ПАЗАР

28. Новембра 41, 36300 Нови Пазар, Србија

телефон: 020 5150 298


office@fondzarazvoj.rs

УПИТИ

Фонд за развој Републике Србије отвара од сада јединствен контакт мејл
info@fondzarazvoj.rs путем кога ће сви корисници и будући клијенти моћи да добију неопходне
информације о конкретним процедурама, појединачним условима и статусу пријаве.

Све захтеве за додатним информацијама неопходно је да пошаљете у форми
упита, а одговор добијате у року од четири радна дана.

Фонд за развој Републике Србије- КАБИНЕТ

Татјана Матић
Татјана Матић ДИРЕКТОР
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
Добрина Ђуковић
Добрина Ђуковић Шеф кабинета и директор сектора за заступање и правне послове
Ивана Mилошевић
Ивана Mилошевић пословни секретар
Фонда за развој

Фонд за развој Републике Србије- КРЕДИТИ

Јасна Добрисављевић
Јасна Добрисављевић Директор сектора за кредите и гаранције Фонда за развој
Весна Вучетић
Весна Вучетић Директор сектора за управљање ризицима
Бојан Мићић
Бојан Мићић Директор сектора за опште и административне послове
Бранислава Чекић
Бранислава Чекић Пријем захтева
Фонда за развој