Фонд за развој РС је основан

0 .
године

Фонд за развој Републике Србије представља једну од најстаријих државних институција која поседује вишедеценијско искуство сарадње са привредом.

Основан 15. априла 1992. године, Фонд је своје активности усмерио на подстицањe пословања правних лица и предузетника у држави.

Приоритети пословања су подстицањe равномерног регионалног развоја, укључујући и развој недовољно развијених подручја, подстицањe конкурентности и ликвидности домаће привреде, подстицањe запошљавања, као и подстицање производње робе намењене извозу.

Мисија

Мисија Фонда је да буде поуздан партнер српске привреде, да допринесе њеном расту и развоју са циљем одрживог и равномерног развоја свих крајева Србије.

Успех

Свој успех не меримо оствареном добити, већ оствареном добробити за друштевену заједницу, којој и сами припадамо. За нас су успех реализација пројеката наших клијената, опстанак наших start up компанија, они који су нашли посао захваљујући нашој подршци, успех наших клијената на иностраним тржиштима.

Седиште

Седиште Фонда за развој је у Нишу, док је у Београду смештена филијала. Фонд може имати филијале и у другим градовима, о чему одлуку доноси Управни одбор.

 

 

Почетак рада Фонда за развој РС

Почетком рада и оснивањем Фонда за развој Републике Србије престали су са радом Републички фонд за развој и преструктуирање привреде, Републички фонд за подстицање бржег развоја привредно недовољно развијених подручја, Фонд за подстицање развоја САП Косова у циљу заустављања исељавања и повратак Срба и Црногораца на Косово, Фонд за подстицање бржег развоја привредно недовољно развијених општина САП Косова, Покрајински фонд за подстицање бржег развоја привредно недовољно развијених подручја у САП Војводини и Покрајински фонд за развој привреде у САП Војводини.

fondzarazvojnis-1024x754