19.09.2019. - Јавна набавка ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 12/2019
29.08.2018. - Јавна набавка РЕВИЗОРСКЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ РАДИ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА – 8/2018