Дана 19.08.2022. године одржана је 30. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрен је укупно 41 захтев:

  • инвестициони кредити/правна лица и предузетници; одобрена су 4 захтевa у износу од 23.328.784,21 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници; одобрено је 8 захтевa у износу од 144.000.000,00 рсд;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години; одобрено је 14 захтева у износу од 31.541.036,16 рсд кредитних средстава и 14.953.893,35 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2022.години; одобрено је 6 захтева у озносу од 9.131.610,50 рсд кредитних средстава и 5.178.559,50 рсд бесповратних средстава; и младе у 2022.години одобренo је 9 захтевa у износу од 18.073.430,05 рсд кредитних средстава и 9.992.892,95 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијени су:

  • 1 захтев за кредите за трајна обртна средства;
  • 4 захтева Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години;
  • 5 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2022. години;
  • 1 захтев по Програму за опоравак и развој.

Comments are closed.