Дана 08.12.2021. године одржана је 20. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 34 захтева:

 • Инвестициони кредити/правна лица и предузетници, одобрено је 7 захтевa у износу од 150.224.517,09 рсд;
 • Кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници, одобрено је 5 захтевa у износу од 386.500.000,00 рсд;
 • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрен je 1 захтев у износу од 16.215.213,03 рсд кредитних средстава и 4.053.803,25 рсд бесповратних средстава;
 • Start up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 13 захтева у износу од 28.854.935,29 рсд кредитних средстава и 14.076.185,98 рсд бесповратних средстава;
 • Кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2021. години, одобрено је 7 захтева у износу од 13.663.398,00 рсд кредитних средстава и 7.627.982,00 рсд бесповратних средстава и младе у 2021. години одобренo је 1 захтев у износу од 2.040.480,00 рсд кредитних средстава и 1.098.720,00 рсд бесповратних средстава.
 • Одобрен је 1 захтев за репрограм;
 • Одобрено је и 8 споразумних регулисања обавеза.

На истој седници одбијенa су:

 • 3 захтева за инвестиције;
 • 1 захтев за тос;
 • 1 захтев за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години;
 • 7 захтева за Start up кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години;
 • 2 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2021. години;
 • 2 захтева за споразумно регулисање обавеза.

Comments are closed.