Дана 28.04.2021. године одржана је 11. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 48 захтева за кредите  Фонда у  износу од рсд 663.799.855,13 рсд;

  • инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрено је 5 захтева у износу од 196.180.000,00 рсд;
  • трајна обртна средства / кредити за правна лица и предузетнике, одобрено је 27 захтева у износу од 189.000.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години, одобрено је 9 захтева у износу од  273.311.096,96 рсд кредитних средстава и 59.532.602,58 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрена су 3 захтева у износу од  2.335.340,00 рсд кредитних средстава и 1.000.860,00 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице у 2021. години, одобрена су 3 захтева у износу од 2.013.659,37 рсд кредитних средстава  и 1.084.278,13 рсд бесповратних средстава, и младе у 2021. години, одобрен је 1 захтев у износу од 959.758,80 рсд кредитних средстава и 516.793,20 рсд бесповратних средстава; 
  • споразумно регулисање обавеза – одобрена су 4 захтева;
  • репрограмирање – одобрено је за 1 привредног субјекта.

  На истој седници одбијенa су:

  • 3 захтева за инвестициони кредит;
  • 7 захтева за трајна обртна средства;
  • 1 захтев за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2021. години и младе у 2021. години.

Comments are closed.