Дана 04.12.2020. године одржана је 1. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 195 захтева за кредите Фонда у износу од 968.681.246,69 рсд:

 • Дугорочни кредити за инвестиције, одобрена су 2 кредита у износу од 37.501.564,00 рсд,
 • Дугорочни кредити за трајна обртна средства, одобрен je 1 кредит у износу од 4.000.000,00 рсд,
 • Кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 112 кредита у износу од 355.360.000,00 рсд,
 • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрена су 53 кредита у износу од 253.400.000,00 рсд,
 • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години, одобрено је 16 захтева у износу од 299.292.753,24 рсд кредитних средстава и 63.992.206,39 рсд бесповратних средстава,
 • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, одобрено је 11 захтева у износу од 19.126.929,45 рсд кредитних средстава и 9.287.220,60 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

 • 22 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
 • 21 захтев за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  1 захтев дугорочни кредит за инвестиције;
 • 1 захтев дугорочни кредити за трајна обртна средства;
 • 8 захтева инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години;
 • 11 захтева инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години.

Comments are closed.