Дана 12.10.2020. године одржана је 80. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 97 захтева за кредите Фонда у износу од 739.678.575,38 рсд:

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрена су 53 кредита у износу од 508.235.000,00 рсд;
  • кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 25 кредита у износу од 134.250.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години одобрена су 3 захтева у износу од 49.139.217,38 рсд кредитних средстава и 12.284.804,35 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, одобрено је 16 захтева у износу од 48.054.358,00 рсд кредитних средстава и 20.594.724,85 рсд бесповратних средстава;
  • споразумно регулисање обавеза, одобрен је 1 захтев.

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
  • 3 захтевa за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 6 захтева инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години;
  • 1 захтев за споразумно регулисање обавеза.

Comments are closed.