Дана 22.09.2020. године одржана је 78. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрен је укупно 51 захтев за кредите Фонда у износу од 311.153.938,49 рсд:

 • кредити за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 25.000.000,00 рсд;
 • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 37 кредита у износу од 218.700.000,00 рсд;
 • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 6 кредита у износу од 42.900.000,00 рсд;
 • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 6 захтева у износу од 9.553.938,49 рсд кредитних средстава и 4.094.545,06 рсд бесповратних средстава;
 • кредити за ликвидност – правна лица и предузетници одобрен је 1 кредит у износу од 15.000.000,00 рсд;
 • УППР – одобрен је 1 захтев.

На истој седници одбијено је:

 • 6 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
 • 1 захтев за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
 • 1 захтев за трајна обртна средства;
 • 2 захтева за инвестициони кредите;
 • 4 захтева Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години.

Comments are closed.