Дана 11.08.2020. године одржана је 74. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 35 захтева за кредите Фонда у износу од 370.099.640,00 рсд:

  • инвестициони кредити – одобрен је 1 кредит у износу од 3.000.000,00 рсд
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрен је 21 кредит у износу од 198.600.000,00 рсд
  • Кредити за ликвидност COVID-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 9 кредита у износу од 162.000.000,00 рсд
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрена су 4 захтева у износу од 6.499.640,00 рсд кредитних средстава и 2.785.560,00 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијена су:

  • 3 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
  • 1 захтев за Кредит за ликвидност COVID-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем.
  • 2 захтева за Start-up кредите.

Comments are closed.