Дана 15.05.2020. године одржана је 60. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:


По програму Фонда  oдобрено је укупно 132 захтева за кредите  Фонда у  износу од  494.759.481.02 рсд:

  • дугорочни кредити инвестиције – правна лица и предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 60.000.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити  за правна лица и предузетнике  по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрена су 3 кредитa, у износу од  66.245.481,02 рсд и 18.546.349,01 рсд бесповратних средстава;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 128 кредита у износу од  368.514.000,00 рсд

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за инвестиционе кредите;
  • 2 захтева за трајна обртна средства;
  • 23 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници.

Comments are closed.