Дана 02.03.2018. године одржана је 13. седница Управног одбора Фонд

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије


По програму Фонда  oдобрено је укупно 69 захтева за кредите Фонда у износу од 505.768.763,70 рсд и 46.293.787,15 рсд бесповратних средстава:

 • дугорочних кредита за инвестиције-правна лица, одобрено је 8 кредита у износу од 54.528.297,18 рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства-правна лица, одобрено је 12 кредита у износу од 286.000.000,00 рсд;
 • дугорочних кредита за инвестиције-предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 2.095.548,00 рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства-предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 11.200.000,00 рсд;
 • инвестициони кредити  за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди одобрено је 15 кредита, у износу од 100.622.595,21 рсд и 25.155.648,80 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрено је 28 кредита у износу од 49.322.323,31 рсд и 21.138.138,35 рсд бесповратних средстава;
 • кредит за одржавање текуће ликвидности, одобрен је 1 захтев у износу од 2.000.000,00 рсд;
 • УППР- одобрен је 1 захтев

     
На истој седници одбијенo je 28 захтева за кредит у износу 111.801.035,82 рсд:

 • 3 захтева за правна лица;
 • 6 захтева за инвестиционе кредите за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди;
 • 19  захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва  за 2017. годину;
 • 1 захтев за УППР

Comments are closed.