31.07.2018. - 21 Седница Управног одбора Фонда

Одобрена средства – 21 Седница Управног одбора Фонда

 

Дугорочни кредити за инвестиције – правна лица

 

Дугорочни кредити з инвестиције – предузетници

 

Дугорочни кредити за инвестиције – правна лица (трајна обртна средства)

 

Дугорочни кредити за инвестиције – предузетници (трајна обртна средства)

 

Развој предузетништва кроз развојне пројекте – правна лица

 

Развој предузетништва кроз развојне пројекте – предузетници

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – правна лица

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – предузетници

 

Одржавање текуће ликвидности

 

Одбијена средства – 21 Седница Управног одбора Фонда

Дугорочни кредити за инвестиције – предузетници (трајна обртна средства)

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – правна лица

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – предузетници

11.05.2018. - 16 Седница Управног одбора Фонда

Одобрена средства – 16 Седница Управног одбора Фонда

 

Дугорочни кредити за инвестиције – правна лица

 

Дугорочни кредити за инвестиције – правна лица (трајна обртна средства)

 

Дугорочни кредити за инвестиције – предузетници

 

Дугорочни кредити за инвестиције – предузетници (трајна обртна средства)

 

Развој предузетништва кроз развојне пројекте – правна лица

 

Развој предузетништва кроз развојне пројекте – предузетници

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – правна лица

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – предузетници

 

Одбијена средства – 16 Седница Управног одбора Фонда

 

Дугорочни кредити за инвестиције – предузетници (трајна обртна средства)

 

Развој предузетништва кроз развојне пројекте – правна лица

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – правна лица

 

 

Финансијска подршка за почетнике у пословању (Start up) – предузетници