odobrenikreditifondzarazvoj

Одобрени кредити у износу од 2.268.124.267,07 динара

Управни одбор Фонда за развој Републике Србије, на осмој седници, одржаној 9. октобра 2023. године, одобрио је кредите у износу од 2.268.124.267,07 динара.

За дугорочне кредите за инвестиције за девeт клијената, одобрено је 761.530.992 динара. По основу линије кредита за трајна обртна средства, одобрено је финанасирање набавке сировина и репрометријала за 20 клијената, у износу од 1.430.000.000 динара.

На основу Програма за подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години, који Фонд реализује у сарадњи са Министарством привреде, одобрено је 16.187.123,72 динара, односно одобрено је осам захтева клијената. По Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години, који се такође реализује у сарадњи са Министарством привреде, одобрена су три захтева, у укупном износу од 60.406.151,35 динара.

Управни одбор је донео одлуку о одбијању 21 захтева- четири захтева за инвестиционе кредите, десет захтева за кредите за трајна обртна средства, пет захтева за инвестиционе кредите, по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години и два захтева за инвестиционе кредите по Програму „Опоравак и развој“.

Осим средстава која су одобрена из Фонда, за реализацију заједничких програма, Министарство привреде одобрило је 25.838.986,61 динара бесповратних средстава.

121 Responses