Дана 06.02.2023. године одржана је 1. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 75 захтева:

  • инвестициони кредити – правна лица и предузетници – одобрен је 21 захтев у износу од 255.994.629,76 рсд;
  • кредит за трајна обртна средства (ТОС) – правна лица и предузетници – одобрно је 12 захтева у износу од 44.000.000,00 рсд;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години – одобрена су 42 захтева у износу од 92.358.579,39 рсд кредитних средстава и 41.051.109,33 рсд бесповратних средстава;
  • Одобрен је 1 репрограм;
  • Одобрена су и 2 споразума;

На истој седници одбијено је:

  • 10 захтева за инвестиционе кредите;
  • 4 захтева за кредите за трајна обртна средства (ТОС);
  • 28 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години.

Comments are closed.