Дана 23.09.2022. године одржана је 32. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 38 захтева:

  • инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрена су 3 захтевa у износу од 102.229.260,00 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства / правна лица и предузетници, одобрено је 6 захтевa у износу од 30.360.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години, одобрено je 7 захтева у износу од 100.497.148,11 рсд кредитних средстава и 24.040.004,55 рсд бесповратних средстава;
  • start up кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години, одобрен је 21 захтев у износу од 55.592.717,32 рсд кредитних средстава и 23.825.450,28 рсд бесповратних средстава;
  • По Програму за Опоравак и развој одобрен је 1 захтев у износу од 17.029.024,46 рсд;
  • Одобрено је и 6 споразума.

На истој седници одбијенa су:

  • 2 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години;
  • 6 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години.

Comments are closed.