Дана 16.09.2022. године одржана је 31. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 40 захтева:

  • инвестициони кредити/правна лица и предузетници; одобрен је 1 захтев у износу од 1.707.124,28 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници; одобрено је 6 захтевa у износу од 42.750.000,00 рсд
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години, одобрено je 10 захтева у износу од 143.347.258,25 рсд кредитних средстава и 36.366.304,07 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години; одобрен је 21 захтев у износу од 40.683.006,18 рсд кредитних средстава и 19.142.001,36 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2022.години; одобрен је 1 захтев у износу од 1.177.345,00 рсд кредитних средстава и 633.955,00 рсд бесповратних средстава и младе у 2022.години одобрен је 1 захтев у износу од 3.900.000,00 рсд кредитних средстава и 2.100.000,00 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијени су:

  • 4 захтева за инвестиције;
  • 3 захтевa за кредите за трајна обртна средства;
  • 4 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години;
  • 2 захтева Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години;
  • 2 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2022. години.

Comments are closed.