Дана 23.01.2017. године одржана је 6. седница Управног одбора Фонда. 

Дана 23.01.2017. године одржана је 6. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 38 захтева за кредите Фонда у износу од 266.864.125,26 рсд

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобрена су 3 захтева у износу од 85.583.500,00 рсд;
– за инвестиционе кредите –предузетници, одобрена су 2 захтева у износу од 3.300.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства-правна лица , одобрено је 9 захтева у износу од 141.000.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 4.000.000,00 рсд;
– за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобрен је 21 захтев за кредит Фонда у износу 32.980.625,26 рсд и 14.134.553,40 рсд бесповратних средстава;
– Одобрено је и 1 финансијско реструктурирање.

На истој седници одбијена су 35 захтева за кредит:

– 2 захтева за правна лица;
– 33 захтева за START UP-кредите за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;
– 1 репрограм

Comments are closed.