ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ – ОПОРАВАК И РАЗВОЈ

Инвестициони програм „Опоравак и развој” (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

У складу са Уредбом о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развој” („Службени гласник РС”, бр. 41/22 и 73/22), продужен је рок за пријем захтева.

Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2023. године.

У свему другом Јавни позив остаје непромењен.

Документацију можете преузети са следеће странице: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/investicioni-EIB

Comments are closed.