Дана 17.06.2022. године одржана је 27. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрен је  51 захтев:

 • инвестициони кредити /правна лица, предузетници одобрена су 3 захтевa у износу од  25.604.867,04 рсд;
 • кредити за трајна обртна средства /правна лица, предузетници одобрено је 8 захтевa у износу од 163.000.000,00 рсд;
 • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години одобрено je 20 захтева у износу од 444.339.897,64 рсд кредитних средстава и 91.892.648,41 рсд бесповратних средстава;
 • start-up кредити по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години, одобрено  је 7 захтева у износу од  10.666.250,52  рсд кредитних средстава и 4.571.250,23  рсд бесповратних средстава;
 • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2022.години  одобрено је 7 захтева у озносу од 15.459.818,60 рсд кредитних средстава  и 8.476.493,10  рсд бесповратних средстава и  младе у 2022. години одобренo је 5 захтевa у износу од 12.587.602,95 рсд кредитних средстава и 6.777.940,05  рсд бесповратних средстава.
 • кредит за ликвидност – одобрен је 1 захтев у износу од 2.500.000,00 рсд;
 • одобренa су и  2 споразума;

На истој седници одбијенa су:

 • 3 захтева за инвестиционе кредите:
 • 3 захтева за кредите за трајна обртна средства;
 • 4 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години;
 • 6 захтева за start-up кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години;
 • 7  захтева по Програму за жене предузетнице  и младе у 2022. години.

Comments are closed.