Дана 20.05.2022. године одржана је 26. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрен је укупно 41 захтев

  • инвестициони кредити – правна лица и предузетници, одобрена су 3 захтевa у износу од 183.201.828,75 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрено је 6 захтевa у износу од 385.000.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години, одобрено je 14 захтева у износу од 336.713.569,72 рсд кредитних средстава и 75.397.942,60 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години, одобрена су 2 захтева у износу од 3.857.585,40 рсд кредитних средстава и 1.653.250,88 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2022.години, одобрено је 5 захтева у износу од 3.402.638,38 рсд кредитних средстава и 1.832.189,90 рсд бесповратних средстава; и младе у 2022.години, одобренo је 11 захтева у износу од 20.056.757,68 рсд кредитних средстава и 12.338.254,44 рсд бесповратних средстава.
  • одобренo je и 5 споразума;

На истој седници одбијени су:

  • 1 захтев за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години;
  • 5 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2021. години.

Comments are closed.