ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 21. априла 2022. године, Фонд за развој РС обуставља пријем захтева за средња правна лица по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, с обзиром да износи примљених захтева средњих правних лица превазилазе средства опредељена за ову намену.

Наставља се пријем захтева за предузетнике, микро и мале привредне субјекте и задруге до утрошка расположивих средстава.

Comments are closed.