Дана 16.03.2022. године одржана је 24. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 39 захтева.

  • инвестициони кредити/правна лица и предузетници, одобрено је 13 захтева у износу од 137.013.281,89 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници, одобрена су 2 захтева у износу од 7.500.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 2 захтева у износу од 50.250.000,00 рсд кредитних средстава и 9.750.000,00 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години одобрена су 24 захтева у износу од 44.526.147,80 рсд кредитних средстава и 21.397.570,98 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2021. години, одобрен је 1 захтев у износу од 3.900.000,00 рсд кредитних средстава и 2.100.000,00 рсд бесповратних средстава;
  • одобрена су и 4 захтева за споразумно регулисање обавеза;
  • одобрен је и 1 УППР;

На истој седници одбијени су:

  • 1 захтев за инвестиције;
  • 1 захтев за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021.години 
  • 13 захтева за start-up кредите по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању у 2021. години.

Comments are closed.