Дана 11.02.2022. године одржана је 23. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 36 захтева.

  • инвестициони кредити/правна лица и предузетници, одобрено је 13 захтева у износу од 840.195.423,32 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници, одобрено је 7 захтева у износу од 228.960.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 3 захтева у износу од 53.750.000,00 рсд кредитних средстава и 12.250.000,00 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години одобрено је 13 захтева у износу од 30.258.864,08 рсд кредитних средстава и 12.968.084,61 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2021. години, одобрен је 1 захтев у износу од 389.329,20 рсд кредитних средстава и 209.638,80 рсд бесповратних средстава; и младе у 2021. години, одобрена су 2 захтева у износу од 4.274.675,00 рсд кредитних средстава и 3.224.825,99 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијени су:

  • 1 захтев за инвестиције у износу 93.500.000,00 рсд;
  • 2 захтевa за тос  у износу 22.300.000,00 рсд;
  • 1 захтев за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021.години у износу од 4.900.000,00 рсд траженог  кредита и 2.100.000,00 тражених бесповратних средстава;
  • 8 захтева за start-up кредите по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за    почетнике у   пословању у 2021.години у траженом износу 21.877.919,92 рсд кредита и 9.379.108,54 рсд тражених бесповратних средстава;
  • По Програму за жене предузетнице  и младе 2021. године одбијен је 1 захтев у траженом износу од 3.900.000,00 рсд кредитних средстава и 2.100.000,00 рсд бесповратних средстава.

Comments are closed.