ОБАВЕШТЕЊЕ

Имајући у виду да је од стране Европске инвестиционе банке извршена уплата прве транше средстава намењених за реализацију Закона о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у oтежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (“Службени гласник РС”, бр. 76/2021), обавештавамо све заинтересоване да ће Фонд за развој Републике Србије у данима након празника почети са исплатом средстава у складу са динамиком потписивања уговора о кредиту са крајњим корисницима. 

Comments are closed.