Дана 08.11.2021. године одржана је 18. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрен је укупно 51 захтев:

  • Инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрено је 7 захтева у износу од 175.609.739,79 рсд;
  • Кредити за трајна обртна средства / правна лица и предузетници, одобрено је 12 захтева у износу од 73.400.000,00 рсд;
  • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 4 захтева у износу од 42.960.939,30 рсд кредитних средстава и 13.251.204,16 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 13 захтева у износу од 19.129.764,70 рсд кредитних средстава и 8.899.338,30 рсд бесповратних средстава;
  • Кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2021. години, одобрено је 8 захтева у износу од 21.092.938,49 рсд кредитних средстава и 11.357.736,11 рсд бесповратних средстава, и кредити за младе у 2021. години, одобренo је 7 захтева у износу од 12.536.763,79 рсд кредитних средстава и 6.969.026,66 рсд бесповратних средстава;
  • Одобрен је и 1 захтев за репрограм.

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за инвестиције;
  • 1 захтев за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години;
  • 10 захтева за Start-up кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години;
  • 6 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2021. години.

Comments are closed.