Дана 11.10.2021. године одржана је 17. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 59 захтева:

  • Инвестициони кредити / правна лица и предузетници одобрено је 6 захтева у износу од 332.716.020,00 рсд;
  • Кредити за трајна обртна средства / правна лица и предузетници одобрено је 15 захтева у износу од 332.375.000,00 рсд;
  • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 7 захтева у износу од 201.900.518,53 рсд кредитних средстава и 40.154.549,01 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 15 захтева у износу од 27.487.134,71 рсд кредитних средстава и 12.216.660,70 рсд бесповратних средстава;
  • Кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2021. години, одобрено је 9 захтева у износу од 11.109.491,10 рсд кредитних средстава и 6.322.907,94 рсд бесповратних средстава, и младе у 2021. години одобренo је 7 захтева у износу од 16.930.567,15 рсд кредитних средстава и 10.534.059,85 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијени су:

  • 1 захтев за инвестиције;
  • 1 захтев за кредите за трајна обртна средства;
  • 4 захтева за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години;
  • 3 захтева за Start-up кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години;
  • 1 захтев по Програму за жене предузетнице и младе у 2021. години.

Comments are closed.