Дана 03.09.2021. године одржана је 15. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 35 захтева:

  • Инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 1.900.000,00 рсд;
  • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 3 захтева у износу од 66.250.000,00 рсд кредитних средстава и 16.150.000,00 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 6 захтева у износу од 11.768.688,59 рсд кредитних средстава и 6.546.328,57 рсд бесповратних средстава;
  • Кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2021. години, одобрено је 11 захтева у износу од 19.919.367,81 рсд кредитних средстава и 10.389.867,85 рсд бесповратних средстава и за младе у 2021. години одобренo је 14 захтева у износу од 22.295.507,04 рсд кредитних средстава и 12.250.561,64 рсд бесповратних средстава.
  • Споразумно регулисање обавеза – одобрено је за 2 привредна субјеката;


На истој седници одбијенa су:

  • 2 захтева за Start-up кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021.години;
  • 7 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2021. години.

Comments are closed.