Дана 30.07.2021. године одржана је 14. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

 По програму Фонда  oдобрено је укупно  26 захтева за кредите  Фонда у  износу од  401.246.545,26 рсд:

  • инвестициони кредити  / правна лица  и предузетници, одобрена су  4 захтева у износу од 83.166.000,00 рсд;
  • трајна обртна средства / кредити за правна лица и предузетнике одобрена су 2 захтева у износу од 108.000.000,00  рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрено је 6 захтева у износу од 193.418.028,06 рсд кредитних средстава и 36.799.734,62 рсд бесповратних средстава;
  • start up кредити по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 14 захтева у износу од  16.662.517,20 рсд кредитних средстава и 7.141.078,79 рсд бесповратних средстава.

  На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за инвестициони кредит;
  • 2  захтева за start up кредите по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за  почетнике у  пословању у 2021. години.

Comments are closed.