Дана 25.06.2021. године одржана је 13. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 40 захтева за кредите у износу од рсд 634.502.336,23 рсд:

 • Инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрено је 5 захтева у износу од 319.502.842,63 рсд;
 • Трајна обртна средства / кредити за правна лица и предузетнике одобрено je 5 захтева у износу од 38.500.000,00 рсд;
 • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 3 захтева у износу од 225.635.337,60 рсд кредитних средстава и 27.033.834,40 рсд бесповратних средстава
 • Start up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 14 захтева у износу од 30.570.977,11 рсд кредитних средстава и 14.771.847,34 рсд бесповратних средстава
 • Кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице 2021. години, одобрено је 9 захтева у износу од 16.331.634,72 рсд кредитних средстава и 9.716.937,16 рсд бесповратних средстава; и младе у 2021. години, одобрена су 4 захтева у износу од 3.961.544,17 рсд кредитних средстава и 2.133.138,40 рсд бесповратних средстава.
 • Споразумно регулисање обавеза – одобрено је за 5 привредних субјеката;


  На истој седници одбијенa су:
 • 3 захтева за Инвестиционе кредите;
 • 1 захтев за Трајна обртна средства;
 • 2 захтева за Ивестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години;
 • 10 захтева за Start up кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години
 • 2 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2021 .години и младе у 2021. години.

Comments are closed.