Дана 31.05.2021. године одржана је 12. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 47 захтева за кредите у износу од рсд 361.105.700,30 рсд:

 • инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрено је 13 захтева у износу од 157.936.700,54 рсд;
 • трајна обртна средства / кредити за правна лица и предузетнике, одобрено je 6 захтева у износу од 34.900.000,00 рсд;
 • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрено је 9 захтева у износу од 133.242.717,07 рсд кредитних средстава и 33.655.005,20 рсд бесповратних средстава;
 • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 9 захтева у износу од 12.587.650,16 рсд кредитних средстава и 5.831.356,35 рсд бесповратних средстава.
 • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2021. години, одобрено је 7 захтева у износу од 13.513.953,78 рсд кредитних средстава и 7.276.747,34 рсд бесповратних средстава,  и Младе у 2021. години, одобрена су 3 захтева у износу од 8.924.678,75 рсд кредитних средстава и 4.805.596,25 рсд бесповратних средстава.
 • репрограмирање – одобрено је за 3 привредна субјекта;

На истој седници одбијенa су:

 • 2 захтева за инвестициони кредит;
 • 1 захтев за трајна обртна средства;
 • 5 захтева за инвестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години;
 • 9 захтева за start up кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021.години;
 • 3 захтева за по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2021 .години и младе у 2021. години.
   

Comments are closed.