Дана 26.02.2021. године одржана је 8 седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 135 захтева за кредите Фонда у износу од 300.015.360,92 рсд

  • Инвестициони кредити – правна лица и предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 9.111.987,00 рсд;
  • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години, одобрено је 5 захтева у износу од 66.699.654,40 рсд кредитних средстава и 12.674.913,60 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, одобрено је 127 захтева у износу од 224.203.719,52 рсд кредитних средстава и 98.567.302,76 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за трајна обртна средства;
  • 2 захтева за инвестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години;
  • 71 захтев за инвестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години.

Comments are closed.