Дана 12.02.2021. године одржана је 7. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 10 захтева за кредите Фонда у износу од 95.411.372,88 рсд:

  • инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 9.106.718,16 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрено је 5 захтева у износу од 79.682.964,72 рсд кредитних средстава и 19.920.741,19 рсд бесповратних средстава
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрена су 4 захтева у износу од 6.621.690,00 рсд кредитних средстава и 2.837.867,00 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за инвестиционе кредите;
  • 4 захтева за инвестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години
  • 37 захтева за инвестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години.

Comments are closed.