Дана 25.12.2020. године одржана је 4. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 219 захтева за кредите  Фонда у  износу од   1.386.798.348,38 рсд

  • Дугорочни кредити за инвестиције, одобрена су 2 кредита у износу од  19.400.000,00 рсд;
  • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години одобрено је 20 захтева у износу од 317.831.302,83 рсд кредитних средстава и 73.810.208,55 рсд бесповратних средстава
  • Start up кредити по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за    почетнике у   пословању у 2020.години, одобрено је 15 захтева у износу од 30.367.045,55  рсд кредитних средстава и 13.119.619,52 рсд бесповратних средстава.
  • Krедити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници ,одобрена су   75 кредита у износу од  553.710.000,00 рсд
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајемодобрена су 107 кредита у износу од 465.490.000,00 рсд

На истој седници одобрена су и 2 споразума регулисања обавеза, 1 УППР и 1 откуп потраживања;

На истој седници одбијенa су : 

  • 16 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 12 захтевa за  ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • захтева за  инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години
  • 4 захтева инвестициони кредити  по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за    почетнике у   пословању у 2020.години, 
  • 1 захтев за трајна обртна средства.

Comments are closed.