ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани клијенти,

обавештавамо вас да у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19, изазване вирусом SARS-CоV-2 (Службени гласник РС, бр. 54/2020 и 57/2020), пријем захтева ће се вршити док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра 2020. године.

Након назначеног датума, захтеви по овом програму се неће разматрати.

Comments are closed.