Дана 02.10.2020. године одржана је 79. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 74 захтева за кредите Фонда у износу од 525.434.097,08 рсд:

  • кредити за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 10.000.000,00 рсд;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрена су 33 кредита у износу од 106.800.000,00 рсд
  • кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 16 кредита у износу од 105.570.000,00 рсд
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрено је 14 захтева у износу од 282.952.304,51 рсд кредитних средстава и 57.638.076,19 рсд бесповратних средстава.
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 10 захтева у износу од 20.111.792,57 рсд кредитних средстава и 8.995.733,94 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

  • 4 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
  • 4 захтева за ликвидност COVID-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 1 захтев за трајна обртна средства,
  • 2 захтева за инвестициони кредит – правна лица и предузетници,
  • 3 захтева инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години.

Comments are closed.