Дана 09.09.2020. године одржана је 77. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 53 захтева за кредите Фонда у износу од 297.666.754,04 рсд:

  • инвестициони кредити – правна лица и предузетници, одобрена су 2 кредита у износу од 36.466.754,04 рсд;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 40 кредита у износу од 179..000.000,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 11 кредита у износу од 82.200.000,00 рсд.

 На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за инвестициони кредит -правна лица-предузетници;
  • 3 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 2 захтева за трајна обртна средства.

Comments are closed.