Дана 20.08.2020. године одржана је 75. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 72 захтева за кредите Фонда у износу од 407.153.072,85 рсд:

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобренa су 44 кредита у износу од 149.500.000,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 – за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 11 кредита у износу од 56.400.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрено је 9 кредита, у износу од 188.992.922,40 рсд и 47.063.435,33 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 8 захтева у износу од 12.260.150,45 рсд кредитних средстава и 6.395.876,29 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

  • 5 захтева за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
  • 2 захтева за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 3 захтева за Start-up кредите.

Comments are closed.