Дана 04.08.2020. године одржана је 72. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 36 захтева за кредите  Фонда у  износу од   396.279.270,30 рсд:

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 24 кредита у износу од 223.250.000,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 5 кредита у износу од 28.350.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити  за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години, одобрено је 6 кредита, у износу од 136.679.270,30  рсд и 34.126.074,78 рсд бесповратних средстава;
  • дугорочни кредити за трајна обртна средства – 1 кредит у износу од 8.000.000,00 рсд;

На истој седници одбијен је:

  • 1  захтев за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници.

Comments are closed.