Дана 20.07.2020. године одржана је 70. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 51 захтева за кредите Фонда у износу од 388.695.823,53 рсд:

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 34 кредита у износу од 218.600.000,00 рсд
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 10 кредита у износу од 48.000.000,00 рсд
  • Ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрена су 4 кредита, у износу од 122.332.942,29 рсд и 16.155.117,08 рсд бесповратних средстава;
  • Start up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрена су 3 захтева у износу од 6.962.881,24 рсд кредитних средстава и 2.984.091,96 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

  • 7 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 1 захтев за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 3 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
  • 9 захтева за Start up кредите.

Comments are closed.