Дана 13.07.2020. године одржана је 69. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 72 захтева за кредите Фонда у износу од 233.393.877,40 рсд:

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 39 кредита у износу од 123.050.000,00 рсд
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 27 кредита у износу од 98.300.000,00 рсд
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 6 захтева у износу од 12.043.877,40 рсд кредитних средстава и 5.161.661,74 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је:

  • 5 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 2 захтева за Start-up кредите.

Comments are closed.