Дана 06.07.2020. године одржана је 68. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 52 захтева за кредите  Фонда у  износу од 235.316.383,16 рсд и 6.692.735,64 рсд бесповратних средстава:

  • Kредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 35 кредита у износу од  169.500.000,00 рсд,
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 9 кредита у износу од 50.200.000,00 рсд,
  • Start-up кредити по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 8 захтева у износу од 15.616.383,16 рсд кредитних средстава и 6.692.735,64 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијено је: 

  • 12 захтева за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници,
  • 2 захтева  за ликвидност – Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем,
  • 1 захтев за инвестиционе кредите и
  • 5 захтева за Start-up кредите.

Comments are closed.