Дана 18.06.2020. године одржана је 66. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 92 захтева за кредите  Фонда у  износу од  472.540.000,00 рсд

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 77 кредита у износу од  326.840.000,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 15 кредита у износу од 145.700.000,00 рсд.

На истој седници одбијена су: 

  • 2  захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 18 захтева  за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угостителјством и путничким саобраћајем.

Comments are closed.