Дана 16.06.2020. године одржана је 65. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 265 захтева за кредите Фонда у износу од 1.994.745.219,00:

  • дугорочни кредити за инвестиције – правна лица и предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 30.000.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрена су 3 кредита, у износу од 77.750.000,00 рсд и 20.035.714,28 рсд бесповратних средстава;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 246 кредита у износу од 1.780.495.219,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 15 кредита у износу од 106.500.000,00 рсд

На истој седници одбијено је:

  • 21 захтев за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 3 захтева за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угостителјством и путничким саобраћајем.

Comments are closed.