Дана 05.06.2020. године одржана је 64. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 68 захтева за кредите Фонда у износу од 418.477.925,82 рсд:

  • ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрен је 1 кредит, у износу од  8.648.935,82  рсд и 2.162.233,96 рсд бесповратних средстава;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 67 кредита у износу од  409.828.990,00 рсд.

 На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за трајна обртна средства;
  • 1 захтев за развојне пројекте;
  • 44 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници.

Comments are closed.