Дана 24.04.2020. године одржана је 57. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита :

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 39 кредита у износу од 172.620.000,00

На истој седници одбијено је:

  • 11 захтева за кредитe за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници.

Comments are closed.